Skip to main content

Day: Gorffennaf 2, 2020

Gweithio hyblyg a chynlluniau diswyddo gwirfoddol

Gweithio hyblyg a chynlluniau diswyddo gwirfoddol

Postiwyd ar 2 Gorffennaf 2020 gan

Annwyl gydweithiwr, Mae COVID-19 wedi gorfodi pob un ohonom i fynd ati’n ddiymdroi i gyflwyno newidiadau sylweddol - yn ein bywydau gartref a sut rydym yn gweithio. Fel cymuned rydym […]