Day: 2 Gorffennaf 2020

Gweithio hyblyg a chynlluniau diswyddo gwirfoddol

Posted on 2 Gorffennaf 2020 by

Annwyl gydweithiwr, Mae COVID-19 wedi gorfodi pob un ohonom i fynd ati’n ddiymdroi i gyflwyno newidiadau sylweddol – yn ein bywydau gartref a sut rydym yn gweithio. Fel cymuned rydym wedi ymateb i’r amgylchiadau heriol hyn yn gadarnhaol wrth i ni hefyd gefnogi ein gilydd, gofalu am deuluoedd yn ogystal â gwirfoddoli yn y gymuned.
Read more