Skip to main content

Mehefin 29, 2020

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Postiwyd ar 29 Mehefin 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Yn amlwg, bydd y flwyddyn academaidd nesaf yn wahanol i unrhyw un arall. Fodd bynnag, byddwn yn barod i'ch croesawu yn ôl mewn ffordd sy'n cydbwyso eich addysg […]