Day: 25 Mehefin 2020

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr

Posted on 25 Mehefin 2020 by Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr Yr wythnos ddiwethaf fe dderbynioch chi ebost yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael i chi yng nghyd-destun protestiadau diweddar, yn ogystal â’r addewid o fanylion ynghylch ein mentrau cydraddoldeb hiliol. Ers hynny, efallai eich bod wedi darllen am y pryderon a godwyd gan fyfyrwyr o’r Ysgol Deintyddiaeth. Mae ymchwiliad i’w pryderon bellach yn
Read more