Day: 1 Mehefin 2020

Claire Morgan

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 1 Mehefin 2020 by Mark Hannam

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi’r diweddaraf i chi ar y newidiadau sy’n cael eu rhoi ar waith yn y Brifysgol er mwyn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19). Yn ddiweddar, rwyf wedi cael fy mhenodi i rôl Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr (gallwch ddarllen rhagor am fy rôl yma), ac mae’r ychydig fisoedd diwethaf
Read more