Skip to main content

Day: Ebrill 29, 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 29 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yn fy ebost diwethaf fe addewais i rannu’r newyddion diweddaraf gyda chi ar ein sefyllfa ariannol. Rydych chi wedi ymateb yn rhagorol i'r heriau enfawr sydd wedi codi […]