Day: 16 Ebrill 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 16 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Gobeithio y cawsoch seibiant braf a diogel dros y Pasg a’ch bod wedi gallu canolbwyntio ar faterion heblaw am yr argyfwng presennol. Rwyf yn ysgrifennu atoch i roi gwybod am sut ydym yn mynd ati i wneud yn siŵr na fydd pandemig Covid-19 yn peri anfantais i unrhyw fyfyriwr o ran eu cyflawniad
Read more