Day: 9 Ebrill 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 9 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn dair wythnos wirioneddol anhygoel. Rwy’n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi blino’n lân nid yn unig gan gyflymder a dwysedd gwaith, yn enwedig o orfod gweithio gartref, ond hefyd gan y pryder, y tarfu a’r straen emosiynol a achoswyd gan argyfwng Covid-19. Yng nghyfarfod diweddar Cyngor y Brifysgol, roedd
Read more