Day: 6 Ebrill 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 6 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am sut rydym yn ymateb i’ch pryderon ynghylch asesu, sut gallwn eich helpu a chefnogi eich lles yn ystod yr argyfwng, yn ogystal â materion ymarferol fel llety. Yn gyntaf, mae rhai wedi gofyn a fyddwn yn mabwysiadu ymagwedd ‘dim anfantais’ o ran asesu. Yn
Read more