Day: 3 Ebrill 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 3 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Cyn bo hir, bydd bron i dair wythnos wedi mynd heibio ers i Brif Weinidog argymell y cyfyngiadau presennol ac i bawb weithio gartref. I mi, ac rwy’n siŵr i lawer o bobl eraill, mae’n teimlo fel cyfnod llawer hwy, ac mae’n dechrau dod yn anodd dychmygu sut beth yw mynd i’r siop
Read more