Day: 27 Mawrth 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 27 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Dim ond pythefnos sydd wedi mynd heibio ers i ni fynd ati o ddifrif i ddechrau ein prosesau rheoli mewn argyfwng, er ei bod yn teimlo fel cyfnod llawer hwy. Rydym wedi cyflawni llawer iawn yn ystod y cyfnod hwn oherwydd gwaith caled ac ymrwymiad cydweithwyr ar draws y Brifysgol, yn ogystal â
Read more