Day: 19 Mawrth 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 19 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr, Rwyf yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o fy negeseuon diweddar wedi canolbwyntio ar ddechrau gweithio o bell o ganlyniad i bandemig y Coronoafeirws (COVID-19). I’r rheiny ohonoch sy’n parhau i addasu i weithio gartref, rydym wedi rhoi llawer o wybodaeth ar y fewnrwyd i’ch helpu chi. Fodd bynnag, rwyf yn gwbl ymwybodol
Read more