Day: 17 Mawrth 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 17 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Fe fyddwch yn ymwybodol mod i wedi ysgrifennu atoch neithiwr yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf y Prif Weinidog mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Mae’r newidiadau wedi peri pryder ac ansicrwydd, a hoffwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i gefnogi myfyrwyr a staff yn y cyfnod hynod heriol a digynsail hwn.
Read more