Day: 16 Mawrth 2020


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 16 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Ysgrifennaf atoch gyda diweddariad pwysig ynghylch ein trefniadau wrth gefn o ran y Coronafeirws (COVID-19) yn y Brifysgol. Diogelwch ein myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach sydd wedi cael blaenoriaeth gennym wrth ddod i’n holl benderfyniadau hyd yma. Heddiw, rydym yn edrych ar sut ydym yn gweithio ac am gefnogi dysgu ac addysgu o
Read more