Day: 12 Mawrth 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor – Coronafeirws

Posted on 12 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr a myfyrwyr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am ymateb y Brifysgol i’r Coronafeirws (COVID-19) sy’n datblygu. Fel y bydd rhai ohonoch yn ei wybod, mae grŵp wrth gefn sy’n cwmpasu’r Brifysgol wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd ers i’r broblem godi gyntaf ym mis Rhagfyr. Mae’n bwysig ein bod yn
Read more