Day: 6 Mawrth 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 6 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Efallai eich bod wedi gweld y newyddion am yr achos cyntaf o Goronafeirws (COVID-19) yn ardal Caerdydd sydd wedi’i gadarnhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Er y gallai hyn beri pryder, roedd ymateb Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru i Goronafeirws Newydd (COVID-19), yn glir: nid oes unrhyw risg ychwanegol i’r cyhoedd
Read more