Day: 17 Rhagfyr 2019

Rob Williams

Gwelliant ond llawer o waith i’w wneud

Posted on 17 Rhagfyr 2019 by

Heddiw, fe gyhoeddodd y Brifysgol ei datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf, 2019. Roeddwn am fachu ar y cyfle hwn i esbonio’r canlyniadau sydd, am nifer o resymau, yn fwy cymhleth nag arfer. Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn her, ond mae rhai o’r penderfyniadau anodd rydym wedi’u
Read more