Skip to main content

Rhagfyr 2, 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2019

Postiwyd ar 2 Rhagfyr 2019 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau’r ebost hwn gyda diweddariad neu ddau. Yr amser yma llynedd dechreuais fy ebost mis Tachwedd gydag amlinelliad cryno o’r sefyllfa ariannol anfanteisiol roeddem ni ynddi, gan […]