Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cytundebau Prifysgol Xiamen Malaysia (XMUM)

5 Tachwedd 2019

Yn gynharach y mis hwn, fe es i ar ymweliad i Brifysgol Xiamen Malaysia (XMUM) ar ran y Brifysgol i arwyddo dau gytundeb cynnydd strategol.

XUMU yw chwaer gampws ein Partner Strategol, Prifysgol Xiamen. Fe’i hagorwyd yn 2016 a dyma’r campws tramor cyntaf gan sefydliad blaenllaw o Tsiena. Mae 5000 o fyfyrwyr yno ar hyn o bryd, gyda’r posibilrwydd o ehangu i 10,000 o fyfyrwyr. Mae’r Brifysgol yn agos at faes awyr Kuala Lumpur a 40 munud yn unig o ganol y ddinas mewn campws hardd gyda chyfleusterau trawiadol.   

Mae’r Brifysgol yn cynnig cyrsiau israddedig yn bennaf ar hyn o bryd er bod eu darpariaeth meistr a PhD yn ehangu.  Addysgir yr holl bynciau yn XMUM trwy gyfrwng y Saesneg heblaw am Astudiaethau Tsieinëeg a Meddygaeth Draddodiadol o Tsieina.  Mae traean o’r staff ar secondiad o’u prif gampws yn Tsiena.

Bydd y cytundebau a arwyddir yn Kuala Lumpur yn galluogi myfyrwyr o XMUM i symud ymlaen at amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig yng Nghaerdydd gan gynnwys Busnes, Newyddiaduraeth, Cyfrifiadureg, Mathemateg a Pheirianneg.

Wrth adeiladu ar ein cysylltiadau cadarnhaol gyda Phrifysgol Xiamen Caerdydd yw’r Brifysgol gyntaf yn y DU i arwyddo cytundeb datblygu penodol o’r fath gyda XMUM. Bu cynrychiolydd o Goleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn ymweld â Kuala Lumpur ym mis Hydref 2018 ac mae cynrychiolydd o Goleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn cynllunio taith ar ddechrau 2020.

Mae meysydd cydweithio posibl yn y dyfodol yn cynnwys Cysylltiadau Rhyngwladol, Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Deallusrwydd Artiffisial, Ynni Newydd a Ffiseg. Mae cyfleoedd Ysgol Haf a rhaglenni cyfnewid ar gyfer staff a myfyrwyr hefyd yn cael eu hystyried.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Llywydd XMUM, yr Athro Wang Ruifang, i Gaerdydd ar ddechrau 2020, a fydd yn rhoi cyfle i ni gryfhau ein partneriaeth gyffrous ymhellach.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cydweithio â XMUM gysylltu ag Anne Morgan – morgana11@caerdydd.ac.uk