Day: 3 Hydref 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2019

Posted on 3 Hydref 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Pan oeddwn i’n fyfyriwr llenyddiaeth Almaeneg ddiwedd y 1970au rwy’n cofio cael boddhad gwirioneddol o ddeall ffurf y nofela ac adnabod yr amrywiol nodweddion oedd yn ei gwahaniaethu yn y traddodiad Almaeneg. Un o’r rhain oedd ‘unerhörte Begebenheit’ — y digwyddiad na welwyd ei debyg, i’w gyfieithu’n eithaf llac – yr oedd iddo
Read more