Skip to main content

Mai 31, 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2019

Postiwyd ar 31 Mai 2019 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ar un ystyr mae cyhoeddiad y Prif Weinidog ei bod am ymddiswyddo, a'r tebygolrwydd y bydd ei holynydd yn ei swydd erbyn diwedd mis Gorffennaf yn amlwg yn […]