Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru

9 Mai 2019

Yn ddiweddar, bûm yng Nghinio Blynyddol Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru (UWAS). Fe wnes i fwynhau clywed am y ffyrdd amrywiol mae ein myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi a datblygu gyda’r Awyrlu Brenhinol a meysydd gwaith eraill y Lluoedd Arfog. 

Mae UWAS yn un o 15 sgwadron awyr yn y DU ac mae’n cynnig hyfforddiant hedfan a milwrol i fyfyrwyr israddedig. Mae ein myfyrwyr yn datblygu sgiliau arwain, rhyngbersonol, trefnu a chyfathrebu yn ogystal â chael hyfforddiant mewn hedfan awyrennau bach trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o fentrau cyffrous. Gyda’r holl weithgareddau wedi’u hintegreiddio i’r cwricwlwm, roedd yn amlwg o siarad â rhai o’r myfyrwyr yn y cinio bod hwn yn gyfle gwych ar gyfer datblygiad personol. 

Cefais gyfle hefyd i gwrdd â chynrychiolwyr o gymuned ehangach y Lluoedd Arfog gan gynnwys Is-Cadlywydd Awyr Bethel, Pennaeth Ysgol Hyfforddi Hedfan Rhif 6 yr Awyrlu Brenhinol, Capten Grŵp Howard Edwards, Prif Swyddog Sgwadron Awyr St Athans Cymru yr Arweinydd Sgwadron Elford, ac Awyr-Lefftenant Gasson a Westwood. Clywais fwy am y gwaith rhagorol maent yn ei wneud. Roeddwn wrth fy modd yn cynrychioli’r Brifysgol ac yn siarad am weithio gyda chymuned y Lluoedd Arfog a’u cefnogi ers blynyddoedd lawer. Roedd y gwesteion yn falch iawn o glywed bod Caerdydd yn un o’r prifysgolion cyntaf yng Nghymru i arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog, sy’n nodi ein haddewid i gefnogi myfyrwyr sy’n gysylltiedig â’r Lluoedd Arfog.

Roedd yn ddigwyddiad difyr iawn mewn cwmni da gyda bwyd a diod ardderchog. Tynnodd fy sylw at y cyfraniad enfawr sy’n cael ei wneud gan ein Lluoedd Arfog, nid yn unig o ran amddiffyn a chefnogi’r DU a’r byd ehangach, ond hefyd o ran hyfforddi ein myfyrwyr mewn amrywiaeth eang o feysydd.