Skip to main content

Rhagfyr 21, 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2018

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ar drothwy’r Nadolig, rydw i’n sylweddoli y gallech fod â rhai pryderon ynghylch beth allai proses Trawsffurfio Caerdydd ei olygu ar gyfer y dyfodol. Mae’n bwysig cydnabod mai […]