Skip to main content

Rhagfyr 3, 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2018

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yng nghyfarfod y Cyngor ar 26 Tachwedd, cytunwyd ar Gynllun Diswyddo Gwirfoddol ar draws y Brifysgol gyfan. Agorir y ceisiadau ar gyfer y cynllun ar 3 Ionawr, a […]