Skip to main content

Medi 27, 2018

Ymateb yr Is-ganghellor i’r llythyr agored gan y grŵp Staff Prifysgol Caerdydd yn erbyn Brexit

Ymateb yr Is-ganghellor i’r llythyr agored gan y grŵp Staff Prifysgol Caerdydd yn erbyn Brexit

Postiwyd ar 27 Medi 2018 gan Colin Riordan

Diolch am eich llythyr agored am Brexit (dyddiedig 10 Medi 2018) a'ch pryderon ynghylch ei effaith ar y Brifysgol, ein staff a'n myfyrwyr, ac addysg uwch. Rydych yn codi nifer […]