Skip to main content

Mehefin 11, 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Postiwyd ar 11 Mehefin 2018 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai'r Athro Stephen Bentley yn rhoi'r gorau i'w rôl Deon Rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ar 31 Gorffennaf 2018 ac mai'r Athro Omer Rana fyddai'n cymryd […]

Eich cyfle i weld y Goron a noddwyd gan y Brifysgol

Eich cyfle i weld y Goron a noddwyd gan y Brifysgol

Postiwyd ar 11 Mehefin 2018 gan Paul Jewell

Mae'n bosibl eich bod wedi clywed am genhadaeth ddinesig y Brifysgol a sut rydym wedi ymrwymo i wella iechyd, cyfoeth a lles Cymru. Rydym yn falch o fod yn Brifysgol […]