Day: 4 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Posted on 4 Mehefin 2018 by Mark Williams

Nodwyd bod cyfarfod cyntaf y Bwrdd Ymgynghorol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wedi cael ei gynnal. Nodwyd bod tua 160 o staff yn mynychu’r Gynhadledd Technegwyr heddiw lle roedd ymrwymiad y Technegwyr a’u cynllun gweithredu yn cael eu trafod. Nodwyd, o’r 12 cais CDT a gyflwynwyd, fod 7 wedi’u dewis ar gyfer y cam nesaf.
Read more