Skip to main content

Mehefin 4, 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Postiwyd ar 4 Mehefin 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod cyfarfod cyntaf y Bwrdd Ymgynghorol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wedi cael ei gynnal. Nodwyd bod tua 160 o staff yn mynychu’r Gynhadledd Technegwyr heddiw lle roedd ymrwymiad […]