Skip to main content

Mai 8, 2018

Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Postiwyd ar 8 Mai 2018 gan Nora de Leeuw

Mae'n bleser gennyf adrodd bod y Brifysgol wedi llwyddo gydag un ar ddeg o'i cheisiadau i gylch diweddaraf rhaglen Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol yr Undeb Ewropeaidd. […]

Gweithredu diwydiannol: Camau cymorth – newyddion diweddaraf

Gweithredu diwydiannol: Camau cymorth – newyddion diweddaraf

Postiwyd ar 8 Mai 2018 gan

Annwyl fyfyriwr, Dyma nodyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynlluniau i fynd i'r afael a’r aflonyddwch a achoswyd o ganlyniad i'r gweithredu diwydiannol diweddar. Mae staff wedi […]