Day: 8 Mai 2018

Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Posted on 8 Mai 2018 by Nora de Leeuw

Mae’n bleser gennyf adrodd bod y Brifysgol wedi llwyddo gydag un ar ddeg o’i cheisiadau i gylch diweddaraf rhaglen Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r dyfarniadau hyn yn golygu mai Prifysgol Caerdydd fydd cartref rhai o ymchwilwyr gorau’r byd sydd ar ddechrau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, ac y
Read more


Gweithredu diwydiannol: Camau cymorth – newyddion diweddaraf

Posted on 8 Mai 2018 by

Annwyl fyfyriwr, Dyma nodyn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynlluniau i fynd i’r afael a’r aflonyddwch a achoswyd o ganlyniad i’r gweithredu diwydiannol diweddar. Mae staff wedi bod yn gweithio’n galed yn ystod gwyliau’r Pasg, ac ers hynny, i wneud trefniadau i fynd i’r afael â chyfleoedd dysgu ac addysgu a gollwyd.
Read more