Skip to main content

Ebrill 30, 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ebrill 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ebrill 2018

Postiwyd ar 30 Ebrill 2018 gan Mark Williams

Nodwyd y bu’r Is-Ganghellor yn bresennol yn y Cyngor GW4; trafodwyd y Gynghrair Diogelwch Dŵr ac ystyrir ei bod yn fodel ar gyfer cydweithio pellach. Nodwyd bod yr Ysgol Meddygaeth […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2018

Postiwyd ar 30 Ebrill 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Er nad yw'r anghydfod pensiynau wedi'i ddatrys yn llawn eto, mae rheswm i fod yn obeithiol y bydd y cytundeb i atal gweithredu diwydiannol tra bo panel arbenigol […]