Day: 13 Ebrill 2018

Gweithredu diwydiannol yn dod i ben

Posted on 13 Ebrill 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd. Mae hyn yn golygu bod yr holl weithredu diwydiannol – gan gynnwys streicio a gweithredu nad yw’n cynnwys streicio yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill – wedi’i
Read more


Streic yn dod i ben

Posted on 13 Ebrill 2018 by

Annwyl fyfyrwyr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd mewn cysylltiad â chynllun pensiwn USS. Mae hyn yn golygu bod yr holl weithredu diwydiannol – gan gynnwys streicio ar gyfer yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill 2018 a
Read more