Skip to main content

Mawrth 2018

Gŵyl Arloesedd Myfyrwyr

Gŵyl Arloesedd Myfyrwyr

Postiwyd ar 9 Mawrth 2018 gan Amanda Coffey

Fel Prifysgol ymchwil-ddwys flaenllaw, mae Caerdydd yn deall y manteision economaidd-gymdeithasol sy'n gysylltiedig â gwireddu syniadau. Mae arloesedd yn meithrin partneriaethau gwych i fynd i'r afael â materion yn y […]

Diwrnod Cenedlaethol Amser i Siarad a Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol

Diwrnod Cenedlaethol Amser i Siarad a Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol

Postiwyd ar 9 Mawrth 2018 gan Helen Murphy

Rydw i’n ysgrifennu’r blog hwn ar 1 Mawrth 2018, sef Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol.  Mae hon yn ymgyrch genedlaethol i ganolbwyntio ein hymdrechion ar hybu iechyd meddwl pobl sy’n […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mawrth 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mawrth 2018

Postiwyd ar 5 Mawrth 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan ymgynghorwyr Cubane ynghylch set ddata Uniforum ddiweddaraf Caerdydd. Cafodd y Bwrdd newyddion ar lafar ynghylch yr anghydfod diwydiannol a nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi mynd […]

Streic: ymrwymiad yr Is-Ganghellor

Streic: ymrwymiad yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 5 Mawrth 2018 gan Colin Riordan

Annwyl Fyfyrwyr, Roedd yr wythnos ddiwethaf yn wythnos anodd iawn i bob un ohonoch ac rwy'n ysgrifennu i roi sicrwydd i chi mai blaenoriaeth ac ymrwymiad y Brifysgol fydd gwneud […]