Day: 19 Mawrth 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Mawrth 2018

Posted on 19 Mawrth 2018 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur am grŵp o brifysgolion meincnodi y gallai Caerdydd gymharu ei hun â nhw wrth adolygu dangosyddion perfformiad allweddol Y Ffordd Ymlaen. Cafodd y Bwrdd bapur drafft am fonitro Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 a sut i adrodd ar y dangosyddion perfformiad allweddol, gan nodi defnydd o fethodoleg RAG ac amserlenni ar gyfer
Read more