Day: 5 Mawrth 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mawrth 2018

Posted on 5 Mawrth 2018 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan ymgynghorwyr Cubane ynghylch set ddata Uniforum ddiweddaraf Caerdydd. Cafodd y Bwrdd newyddion ar lafar ynghylch yr anghydfod diwydiannol a nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi mynd i sesiwn holi ac ateb UCU heddiw lle roedd sawl aelod o’r Bwrdd yn bresennol, ac y cytunwyd ar ddatganiad. Nodwyd bod saith pwnc wedi
Read more


Streic: ymrwymiad yr Is-Ganghellor

Posted on 5 Mawrth 2018 by Colin Riordan

Annwyl Fyfyrwyr, Roedd yr wythnos ddiwethaf yn wythnos anodd iawn i bob un ohonoch ac rwy’n ysgrifennu i roi sicrwydd i chi mai blaenoriaeth ac ymrwymiad y Brifysgol fydd gwneud yn siŵr bod gan yr holl fyfyrwyr gyfleoedd i ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion dysgu sy’n gysylltiedig â’r rhaglenni a modiwlau yr ydych yn
Read more