Day: 19 Chwefror 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Chwefror 2018

Posted on 19 Chwefror 2018 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi ymweld â India’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â phartneriaid a thrafod cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith diwydiannol. Nodwyd gyda thristwch, bod aelod o staff o’r Ysgol Busnes wedi marw y bore yma. Nodwyd bod Sarah Hoefflin, un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi ennill medal aur yn y gystadleuaeth
Read more