Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cynyddu sgiliau staff a myfyrwyr er mwyn ymgysylltu

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn cynyddu eu sgiliau er mwyn ymgysylltu’n effeithiol ac ar sail tystiolaeth drwy’r rhaglen cynyddu adnoddau ymgysylltu sy’n cael ei rhedeg gan y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd.

Yn ystod 2016/17 roedd y rhaglen, a gafodd ei gwerthuso’n llawn gan y tîm Ymgysylltu, yn cynnwys datblygu a chyflwyno 14 o gyrsiau hyfforddi, 12 o adnoddau i’w lawrlwytho, creu a hyrwyddo astudiaethau achos fideo ar y dudalen Ymgysylltu ar YouTube a chynnig cefnogaeth a chyngor pwrpasol ynghylch ceisiadau am arian ymgysylltu e.e. RCUK, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Loteri Fawr ac NERC.

Aeth bron i 250 o staff gwasanaethau academaidd a myfyrwyr ôl-raddedig ar y cyrsiau hyfforddi, ac roedd 97% o’r farn bod y cwrs yn ‘dda’ neu’n ‘dda iawn’. Mae nifer y bobl a aeth ar y cyrsiau hyfforddiant, nifer yr ymwelwyr i’r wefan, a’r adborth cadarnhaol yn dangos pa mor lwyddiannus oedd y rhaglen.

Gall ymgysylltu o ansawdd uchel wella ansawdd yr ymchwil ei hun a hefyd a gwella’r effaith yn y byd ehangach trwy greu manteision gwirioneddol i gymunedau yr ydym yn gweithio gyda hwy.

Yn 2017/18, bydd y rhaglen datblygu adnoddau ymgysylltu yn ehangu er mwyn er mwyn cyd-fynd â strategaeth y Genhadaeth Ddinesig. Yn y cyfamser, mae cyrsiau ar y gweill ar hyn o bryd ac mae’r adnoddau sydd ar gael ar-lein yn darparu canllawiau gwerthfawr i wybod pwy yw eich rhanddeiliaid, targedu gweithgarwch priodol a monitro a gwerthuso effeithiolrwydd eich gweithred. Ar gyfer staff a myfyrwyr mewnol, mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau mewnrwyd y tîm Ymgysylltu neu’r grŵp Yammer.

Gobeithiwn eich gweld chi yn un o’n sesiynau hyfforddiant yn fuan!