Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Chwefror 2018

12 Chwefror 2018
  • Roedd Dr Tim Bradshaw yn bresennol ar gyfer rhan gyntaf y cyfarfod. Nododd ei fod yn awyddus i sicrhau bod y Grŵp Russell yn cynrychioli’r safbwynt Cymreig.  Mae materion cyfredol eraill ar gyfer Grŵp Russell yn cynnwys yr adolygiad cyllid ôl-18 yn Lloegr, Brexit, UKRI a materion llywodraethu.
  • Nodwyd bod y Llys wedi cael croesawiad da yn ogystal â’r arddangosfa a ddilynodd.
  • Derbyniodd y Bwrdd bapur yn nodi grŵp meincnodi ar gyfer Caerdydd ac esbonio’r broses a’r metrigau a ddefnyddir wrth ei ddatblygu; mae’r Cyngor wedi mynegi diddordeb neilltuol yn y fath grŵp. Cytunwyd, gyda rhai addasiadau, y dylid gweithio drwy’r metrigau gyda grŵp cymharol a’u dwyn gerbron y Grŵp Perfformiad Academaidd cyn eu dychwelyd at y Bwrdd.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

  • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor
  • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
  • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
  • Adroddiad misol prosiectau Ystadau
  • Diweddariad ar yr amgylchedd allanol