Skip to main content

Ionawr 31, 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2018

Postiwyd ar 31 Ionawr 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Efallai y cofiwch imi ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar yr anghydfod ynghylch Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) yn rhifyn mis Tachwedd o’r ebost misol hwn y llynedd. Gweithredu diwydiannol […]