Day: 29 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Ionawr 2018

Posted on 29 Ionawr 2018 by Mark Williams

Nodwyd bod dwy o’r pedair sesiwn briffio ar gyfer staff gan arbenigwyr pensiynau USS Mercer wedi eu cynnal ac y byddai un o’r cyflwyniadau gan Mercer ar gael ar y fewnrwyd ddydd Mercher gyda chwestiynau a ofynnwyd yn ystod y sesiynau briffio yn cael eu grwpio i’w cynnwys mewn dogfen cwestiynau cyffredin. Nodwyd bod Caerdydd
Read more