Day: 15 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Posted on 15 Ionawr 2018 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddrafftiau cynnar o gynlluniau gweithredu is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd y byddai’r cynlluniau yn cael eu safoni a’u blaenoriaethu cyn eu hailgyflwyno i’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd ddangosyddion is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Mae angen cadarnhau un o’r dangosyddion cyn cyflwyno’r papur i’r Cyngor i’w nodi. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw a
Read more