Skip to main content

Ionawr 15, 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Postiwyd ar 15 Ionawr 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddrafftiau cynnar o gynlluniau gweithredu is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd y byddai'r cynlluniau yn cael eu safoni a'u blaenoriaethu cyn eu hailgyflwyno i'r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd […]