Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Delweddau Ymchwil

3 Ionawr 2018

Yn nigwyddiad blynyddol yr Academi Ddoethurol, Delweddau Ymchwil, cafwyd eleni eto arddangosfa weledol wych a gwirioneddol ysbrydoledig o hyd a lled yn ogystal ag ansawdd ardderchog yr ymchwil sy’n cael ei chynnal yn ein Prifysgol. Yn ogystal, bum yn dyst i sgyrsiau bywiog rhwng ein ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ar draws y disgyblaethau, staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol.

Mae gan yr Academi Ddoethurol genhadaeth i hyrwyddo Prifysgol Caerdydd fel sefydliad ymchwil ôl-raddedig blaenllaw ac un o’i thasgau pwysig iawn yw hyrwyddo ymdeimlad o gymuned ar gyfer ein myfyrwyr doethuriaeth. Mae cystadleuaeth Delweddau Ymchwil yn enghraifft wych o’r modd y mae’r Academi yn annog ac yn hwyluso ymchwilwyr ar draws y Brifysgol i ryngweithio.

Diolch i Ddeoniaid Ymchwil Ôl-raddedig y Coleg, Dr Emma Kidd, yr Athro Martin Kayman a’r Athro Walter Gear, am ymgymryd â’r dasg anodd iawn o feirniadu’r 45 delwedd o safon uchel eleni. Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Ewa Poniecka o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr am ei delwedd ‘Mae Tyllau Duon yn Fyw’, delwedd a gymerodd yn ystod ei thaith maes i feysydd rhew yr Ynys Las.

Najia Zaidi o’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio gafodd yr ail wobr am ei delweddGwydnwch y Masnachwr Stryd’, sy’n crynhoi ei hymchwil ar drais a brwydr tiriogaethol rhwng masnachwyr stryd ym Mhacistan.

Enillydd Dewis y Bobl oedd Anya Barton o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer ‘Diogyn (Sloth): Grêt mewn Cyfweliadau, Ofnadwy wrth Drawsgrifio’, sy’n portreadu ei ‘chynorthwy-ydd ymchwil’ anwesol.

Roeddwn yn falch iawn hefyd o gyhoeddi pwy yw Cyfarwyddwr newydd yr Academi Ddoethurol, yn y digwyddiad Delweddau Ymchwil. Mae’r Athro Anwen WIlliams newydd gymryd yr awenau ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda hi. Yn atodol i’r thema o ddechreuadau newydd, mae tîm yr Academi Ddoethurol hefyd newydd symud o’u swyddfeydd yn adeilad Hadyn Ellis i leoliad newydd yng nghanol y ddinas, yn Friary House. Mae’r Academi Ddoethurol ar 5ed llawr yr adeilad, gyda dwy ystafell seminar ac ystafell TG ar gyfer gweithdai a digwyddiadau. Yn ogystal, bydd lle i 40 o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd angen lle i ysgrifennu eu traethodau ymchwil doethurol.