Day: 20 Tachwedd 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Tachwedd 2017

Posted on 20 Tachwedd 2017 by Mark Williams

Nodwyd y byddai Prifysgolion Cymru yn cyhoeddi adroddiad ar effaith myfyrwyr rhyngwladol yng Nghymru yn hwyrach yn yr wythnos ac, er gwaethaf y lleihad bach yn nifer y myfyrwyr o’r tu allan i’r UE a recriwtiwyd yng Nghymru, bod y ffigur yng Nghaerdydd wedi cynyddu 13% ers 2013/14. Nodwyd bod Panel Adolygu Reid wedi ymweld
Read more