Day: 16 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Hydref 2017

Posted on 16 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Gwobr Nobel am Ffiseg wedi’i dyfarnu i grewyr y synhwyrydd LIGO a chyfraniadau’r Grŵp Ymchwil Ffiseg Ddisgyrchol fel rhan allweddol o’r tîm LIGO. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi cwrdd â chynrychiolwyr allweddol o KU Leuven ac y byddai Pennaeth yr Ysgol Fusnes yn cwrdd â’r Rheithor yn fuan. Cyflwynwyd i’r Bwrdd ymateb
Read more