Day: 9 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Hydref 2017

Posted on 9 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amlinelliad o’u cyllideb ar gyfer 2018/19 ac wedi cyhoeddi cronfa o £30 miliwn wedi’i neilltuo, £10 miliwn ym mhob un o’r tair blynedd nesaf, i gefnogi addysg uwch, ac y byddai’r Bwrdd yn cael ei friffio pan fyddai mwy o fanylion yn cael eu rhyddhau ar 24 Hydref 2017.
Read more