Day: 2 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Hydref 2017

Posted on 2 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Baxter a’r Athro Thomas wedi cymryd rhan yn y cyfarfod adolygu sefydliadol blynyddol gyda chynrychiolwyr o’r Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC). Nodwyd bod NERC DTP wedi’i ddyfarnu i Sefydliad Ymchwil Prifysgol y Dŵr. Nodwyd llwyddiant Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd a bod Tîm Caerdydd wedi codi £60k hyd yma. Nodwyd bod cynhadledd y
Read more