Day: 25 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Posted on 25 Medi 2017 by Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd ddogfen ddrafft oedd yn esbonio DPAion Y Ffordd Ymlaen. Byddai’r ddogfen hon yn cael ei phostio ar y fewnrwyd ar yr un pryd â’r strategaeth a’r is-strategaethau, er mwyn dangos sut roedd sylwadau o’r ymgynghoriad wedi derbyn sylw, ac i helpu i esbonio pam roedd y DPAion wedi cael eu dewis.   Awgrymwyd
Read more