Skip to main content

Medi 25, 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Postiwyd ar 25 Medi 2017 gan Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd ddogfen ddrafft oedd yn esbonio DPAion Y Ffordd Ymlaen. Byddai’r ddogfen hon yn cael ei phostio ar y fewnrwyd ar yr un pryd â’r strategaeth a’r is-strategaethau, […]