Day: 11 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Posted on 11 Medi 2017 by Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ddrafftiau terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23 a’r is-strategaethau fydd yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor i’w cymeradwyo. Cafodd a chymeradwyodd y Bwrdd bapur y polisi risg drafft a oedd yn amlinellu polisi rheoli risg drafft, gan gynnwys categorïau arfaethedig ar gyfer gwahanol fathau o risg, a’r lefel archwaeth risg arfaethedig.
Read more