Skip to main content

Medi 11, 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Postiwyd ar 11 Medi 2017 gan Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ddrafftiau terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23 a'r is-strategaethau fydd yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor i'w cymeradwyo. Cafodd a chymeradwyodd y Bwrdd bapur y polisi […]