Day: 10 Gorffennaf 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Gorffennaf 2017

Posted on 10 Gorffennaf 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Chris Jones, cadeirydd presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi’i gyhoeddi yn gadeirydd dros dro’r corff newydd, Addysg Iechyd a Gwella Cymru. Nodwyd bod Cadeiryddion Prif Baneli REF wedi’u cyhoeddi’n ddiweddar. Cafodd y Bwrdd strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2018-2023, is-strategaethau ac adborth i’r ymgynghoriad. Byddai’r rhai a ysgrifennodd yr is-strategaeth yn adolygu’r adborth
Read more