Day: 3 Gorffennaf 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Gorffennaf 2017

Posted on 3 Gorffennaf 2017 by Mark Williams

Croesawyd Mr Rob Williams, y Prif Swyddog Ariannol newydd, i’w gyfarfod cyntaf gyda Bwrdd Gweithredol y Brifysgol. Nodwyd bod y Sefydliad Ffiseg wedi dyfarnu medal yr Arglwydd Kelvin i Ms Wendy Sadler. Gyda thristwch mawr nodwyd marwolaeth Syr Donald Walters, Dirprwy Ganghellor a chyn-Gadeirydd y Cyngor. Roedd ganddo gysylltiad hir a nodedig gyda’r Brifysgol ac
Read more