Skip to main content

Mehefin 30, 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2017

Postiwyd ar 30 Mehefin 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Roedd prif ganlyniad yr Etholiad Cyffredinol yn gwbl groes i'r hyn a fwriadwyd, ac yn hynny o beth mae wedi achosi lefel llawer uwch o ansicrwydd. Mae i'r […]