Day: 26 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Mehefin 2017

Posted on 26 Mehefin 2017 by Mark Williams

Nodwyd llongyfarchiadau’r Bwrdd i’r Athro Pamela Taylor CBE, yr Athro Malcolm Mason OBE, Dr Alison Parken OBE a Wendy Sadler MBE a gydnabuwyd yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. Nodwyd bod dirprwyaeth nesaf Cyngor Ysgoloriaeth Tsieina wedi cyrraedd a’r gobaith oedd y byddai cyfranogwyr yn cael cyfle i ymweld ag Ysgolion i gael trafodaethau’n gysylltiedig â
Read more