Day: 12 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mehefin 2017

Posted on 12 Mehefin 2017 by Mark Williams

Nodwyd yn dilyn canlyniad yr etholiad cyffredinol bod Swyddfa’r Cabinet wedi cadarnhau y byddai cyfyngiadau purdah ar gyhoeddiadau cyhoeddus yn parhau tan fod Llywodraeth newydd wedi’i ffurfio ac felly bod cyhoeddi canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu wedi’i ohirio. Cafodd y Bwrdd bapur ar lefelau ffioedd 2018/19 a chytunodd y dylai lefelau ffioedd i fyfyrwyr israddedig llawn
Read more